Vi kommer ikke unna behovet for mineraler

Vestens behov for metaller og mineraler øker i takt med energiomstillingen. I dag er det et gapende misforhold mellom ambisjonene for utbyggingen av fornybar energi, og tilgangen på mineralene som er avgjørende for at de samme ambisjonene skal nås. Derfor er det både viktig og bra at et bredt flertall på Stortinget har sagt ja til å utforske muligheten for en norsk havbunnsmineralnæring.