I dag vedtas en forskriftshjemmel i smittevernloven som opphever parlamentarisk kontroll. Det er en oppskrift på nye krenkelser.

Kan vi stole på myndighetene?

Illustrasjon: Centers for Disease Control and Prevention

Stortinget vedtar denne uken en generell og permanent forskriftshjemmel om isolering og smittekarantene i smittevernloven paragraf 4–3 a. Kongen får fullmakt til å gi regler som påbyr:

Kronikk