Ikke propaganda, Miff

I et innlegg i gårsdagens avis anklager journalist Bjarte Bjellås i organisasjonen Med Israel for fred (Miff) Klassekampen for å ha gått i fullstendig propagandamodus i en artikkel om løslatte palestinske fanger. I artikkelen har vi intervjuet tre gutter som ble sluppet fri etter en fangeutveksling med Israel, der 81 israelske gisler fanget av Hamas løslatt i bytte mot 240 palestinere i israelsk fangenskap. Palestinerne var i hovedsak unge og ikke dømt for kriminelle handlinger, slik også andre aviser (deriblant New York Times, som knapt kan anklages for å ha en propalestinsk agenda) har rapportert.