Hjukse-makere og andre juksemakere

ROTEKOPPEN: Anne Kristin Hjukse ved SMK.

I perioden Erna Solberg var statsminister, ble korrespondansen mellom hennes mann Sindre Finnes og Statsministerens kontor (SMK) holdt unna offentligheten, og arkivert i et eget papirarkiv, i strid med offentlighetsloven. Korrespondansen handlet om hans aksjespekulasjoner i perioden. Dermed ble offentlig innsyn hindret i saker som kunne angått statsministerens habilitet.

Debatt