Alt er fint

Den russiske professoren Alexej Jurtsak brukte ordet «hypernormalisering» for å skildre tilstanden i Sovjetunionen den siste tida før han blei oppløyst i 1991. Leiarane i landet hadde mista kontrollen, men heller enn å innrømme dette, lata dei som at alt gjekk etter planen. Folket visste at det leiarane deira sa, ikkje var sant, for dei såg med sine eigne auge at økonomien kollapsa. Men alle spelte med, for ingen kunne førestille seg eit alternativ.

Dagboka