Religiøse fordommer og rasisme gjør mange av oss her hjemme til enkle bytter for israelsk propaganda.

Oss og de andre

Hvilken lidelse ser vi? Skepsisen til de palestinske kildene i Gaza-krigen er påfallende, skriver Lars Gule. Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Kjernen i all diskriminering, og derfor også i rasediskriminering og rasisme, er viljen til å tilkjenne noen i en gruppe færre – eller flere – rettigheter enn de som tilhører andre grupper. Når det gjelder rasediskriminering og rasisme, er gruppene definert av etnisk eller nasjonal bakgrunn eller tilhørighet. Etnisitet omfatter ikke bare det vi kan se (fenotyper), men også kulturell tilhørighet. Dermed blir også religion et sentralt element i bestemmelsen av etnisk bakgrunn.