Israel: I tråd med folkeretten

Klassekampen i går

De tre ungdommene Moawad Omar al-Haji, Ahmed Walid Khashan og Mohamed Nizar Abo Aain har sittet i israelske fengsler. De fortalte i går om dårlig behandling i fengslene: at de ble banket opp, fikk lite klær og lite mat.

Utenriks