Kutt heller i byråkratene!

Helseministeren er bekymret for mangel på helsepersonell i Nord-Norge og for store utgifter til overtid og innleie av personell. Dette er imidlertid vel anvendte penger.

Debatt