På arbeids­plassen til Thomas Broström har fleire mista jobben. Den verste tida er framfor oss, seier Byggenæringens Landsforening.

Byggekrisa kostar mange jobben

Uroleg: Thomas Broström, klubbleiar i byggefirmaet Con-form, har allereie måtte vere med på å vinke farvel til kollegaer. Han fryktar det vil bli meir av det framover.

Thomas Broström er klubbleiar i byggefirmaet Con-Form, som allereie har merka bustadkrisa. Av rundt 120 arbeidarar er berre rundt halvparten no i arbeid på eigne prosjekt. Resten er enten utleigd, permittert eller oppsagt.

Innenriks