USAs skygge ligger over striden mellom Venezuela og Guyana.

Venezuela går til folkeav­stemning søndag

Kart: Kartet på veggmaleriet i Caracas i anledning folkeavstemningen i morgen viser Essequibo lengst øst. Foto: Matias Delacroix, AP-NTB

Helt siden Genève-avtalen i 1966, forhandlet fram av FN, har striden mellom Venezuela og Guyana om det potensielt olje- og ressursrike Essequibo praktisk talt ligget stille. Essequibo dekker vel to tredeler av dagens Guyana og utgjør hele den vestre delen av den tidligere britiske kolonien som grenser mot Venezuela.

Utenriks