Ukraina-krigen brukes av norske politikere til å legitimere drastiske og varige økninger i forsvarsbudsjettet. Det er det siste vi trenger.

Opprust­ningens irra­sjo­na­litet

Mens Israel bomber og fordriver sivile på Gaza, pågår krigshandlingene i Ukraina med uforminsket styrke. Begge steder er vi vitne til ufattelige menneskelige lidelser som ikke ville vært mulig uten storskala produksjon av høyteknologiske våpen.

Kronikk