Regjeringspartiene og SV sliter med å bli enige i budsjettforhandlingene. En uventet miljøsak har havnet på bordet.

Klimakrangel i forhand­lingene

KALDT: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og SV-leder Kirsti Bergstø snakket kort med pressen på vei inn i forhandlinger på statsministerens kontor i går. Foto: Martin Solhaug Standal, NTB

Da Klassekampen gikk i trykken i går, hadde SVs delegasjon nettopp avsluttet budsjettforhandlingene med regjeringspartiene for dagen.