Gjødselbilla, orrfuglen og kløverhumla er borte fra dansk natur: Her er historiene om artene som forsvinner, fortalt av dem som så dem sist.

Den siste orrfuglen

Orrfuglen var tidligere vanlig i Danmark, men i løpet av det 19. og 20. århundre gikk bestanden kraftig ned, ikke minst på grunn av dyrking av marka. I dag finnes den hønseliknende fuglen i Danmark bare i arkivene til Naturhistorisk museum i København. Foto: Frederik Danielsen

Orrfuglen finnes ikke lenger i Danmark.

Dokument