Rasisme er ikke bare noen få ekstremister og uskyldige fordommer. Små stikk preger et helt liv.

Hverdags­ra­sismen

Ærlig: Sumaya Jirde Ali kom nylig med boken «Et liv i redningsvest – dagboksopptegnelser om norsk rasisme» (Cappelen Damm 2023). Foto: Christopher Olsson

Å gjenkjenne rasisme er enklere når den manifesteres gjennom vold, rasistisk ideologi eller lovgivning med rasistiske elementer. Men hva med rasismen som forekommer hver eneste dag, i form av små enkelthendelser? På 1990-tallet introduserte sosiologen Philomena Essed begrepet «hverdagsrasisme», for å skifte oppmerksomheten fra den eksplisitte, ekstreme formen for rasisme, til samfunnets mer subtile praksiser. Hun viste hvordan inngrodde systemer i ulike institusjoner diskriminerte minoriteter. Slike praksiser har ikke nødvendigvis en intensjon om å være diskriminerende. Dermed blir hverdagsrasisme ofte usynlig for de som ikke er direkte påvirket av den.

Feminist javisst