Jordskjelv

Eit av dei fremste kjenneteikna på eit jordskjelv som vert målt til meir enn 4 på Richters skala, er at folk får det med seg. Det kan også føre til nokre skadar på bygg, men først og fremst er det kjenneteikna ved at folk flest legg godt merke til det.

Dagboka