Ved

Med ein enkel motorsag og tilgang på ein skog, kan ein skaffe store mengder brensel til oppvarming av hus ganske raskt. Skogane har stått bak mykje av utviklinga i Noreg, frå vikingskipa til seglskutetida. Det er heller ikkje tilfeldig at nokre av dei eldste trebygningane i verda står i Noreg, slik som Urnes stavkyrkje i Sogn frå kring 1150.

Dagboka