Regjeringen vil sikre bærekraftig gruvedrift på havbunnen ved å overlate letingen til private.

Gruvedrift på havbunnen må vente

UKJENT FARVANN: Leting etter mineralressurser er alltid en usikker aktivitet. På havbunnen finnes det knapt noen erfaring å bygge på. Foto: Rikke Løe Hovdal

Til tross for enorme kunnskapshull og kraftige advarsler fra forskere og fagmyndigheter, ønsker regjeringen å åpne opp for gruvedrift på havbunnen. Området det dreier seg om befinner seg omtrent midt mellom Norge og Grønland, og er på størrelse med fastlands-Norge sør for Finnmark, med en havdybde på mellom halvannen og seks kilometer. Saken er til behandling på Stortinget og skal opp til votering i januar.

Kronikk