I statsbudsjettet kuttar regjeringa to millionar kroner til frivillig rettshjelp. Då står offer for lønnstjuveri tilbake utan hjelp, ifølge Caritas.

Kuttar rettshjelp

Fekk ikkje lønn: Daniel Radu fekk eit ublidt møte med det norske arbeidslivet. No får han hjelp frå Caritas til å krevje ubetalt lønn frå sin gamle arbeidsgivar. Her er han på sin nye jobb, der han får betalt.

«Måloppnåinga til tilskotsmottakarane er over år gjennomgåande god.»

Innenriks