Sykehus må beskyttes

Folkeretten er enkel nok: Sykehus, pasienter og helsepersonell skal beskyttes i krig. Brudd på dette anses som en krigsforbrytelse, og gjerningspersoner kan straffeforfølges. Likevel blir sykehus og helsearbeidere nærmest systematisk angrepet i Israels krig mot Gaza. For det første klarer ikke sykehusene å utføre helsearbeid på grunn av den israelske blokaden av vann, mat, medisiner og bensin. I tillegg kommer bombing og bakkeoperasjoner mot sykehusområdene. Sist ut er det indonesiske sykehuset nord på Gazastripa. Sykehuset har nylig måtte stenge ned nesten all drift på grunn av mangel på strøm, mat og reint vann. Opp mot 700 pasienter, flyktninger og helsearbeidere er likevel fortsatt i bygningen, som i går ble angrepet. Tolv personer ble drept og flere titalls såret. Sykehusansatte frykter at israelske soldater skal ta seg inn, slik de gjorde i det største sykehuset i Gaza by, Shifa-sykehuset.

Det er ikke bare på Gazastripa at sykehus blir angrepet. Ifølge Al Jazeera omringet israelske militærkjøretøy før helga fire sykehuset på Vestbredden. Soldater gikk inn på det største av dem, Ibn Sina-sykehuset, og krevde evakuering. To av legene som nektet, ble arrestert. Samtidig ble flyktningleiren sykehuset ligger i, bombet med droner. Flere sleit med å få helsehjelp på grunn av aksjonene mot sykehuset. Opptrappingen av vold mot palestinere på Vestbredden skjer i ly av krigen på Gaza. Siden 7. oktober er over 200 palestinere drept av bosettere og israelske soldater på Vestbredden. Minst 3000 skal være skadet.

Spørsmålet er hvorfor Israel angriper sykehus når det er et så klart brudd på folkeretten og møter tilnærmet unison fordømmelse fra internasjonale helseorganisasjoner. Israel selv sier Hamas bruker sykehusene til militære formål, men har så langt ikke lagt fram bevis for omfattende aktivitet. Uhildede etterforskere slipper ikke til. Røde Kors har tidligere påpekt at angrep på sykehus handler om mer enn at bygninger blir ødelagt. Det handler om å ødelegge trygge steder, forvolde verre skader og å psykisk bryte ned motstanderen. De israelske angrepene på sykehus, både med våpen og blokade, må etterforskes.