Den norske fagrørsla er på defensiven, konkluderer ei ny doktorgradsavhandling. Men det er håp om ein er tidleg på ballen, meiner forskar.

Meiner fagrørsla taper makt

Taper makt: Sosiolog og forskar Isak Lekve meiner fagrørsla er på defensiven og taper makt overfor arbeidsgjevarane.

Doktorgradsavhandlinga i sosiologi ved Universitetet i Bergen har Isak Lekve kalla opp etter Sisyfos frå den greske mytologien, han som får som straff å trille ein stein opp på ein bakke, men kvar gong han kjem opp, rullar steinen ned att.

Innenriks