Truls Gulowsen har delt denne artikkelen med deg.

Truls Gulowsen har delt denne artikkelen

Bli abonnent

Norges klima- og miljøpolitikk er dårligere i år enn den var i fjor, ifølge en rapport fra Naturvernforbundet.

Gir stryk til regjeringen

VELDIG SKEPTISK: Det ser mørkt ut for norsk klimapolitikk, mener Naturvernforbundets Truls Gulowsen. Her ser skuer han bekymringsfullt mot tidligere klimaminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Gorm Kallestad, NTB

Fullt kjør i oljeindustrien, natur som må vike for motorveier, og altfor få grønne arbeidsplasser. Dette er noen av grunnene til at Norge ikke er i rute til å omstille samfunnet i bærekraftig retning, skriver Naturvernforbundet i en ny rapport som lanseres denne uka.

Miljøorganisasjonen har utarbeidet ti punkter for en rettferdig omstilling av samfunnet. Sju av disse vurderes som «rødt» i rapportens trafikklyssystem, som betyr at Norge ikke er i rute til å nå målsettingen.

– Dette er en ganske brei evaluering av regjeringens klimapolitikk, og den er ment for å vise hvor det er forbedringspotensial. Dessverre synes vi at det ikke går så bra, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Verre enn i fjor

Det er andre år Naturvernforbundet utgir denne typen rapport. Flere punkter som var rangert som gule og grønne i fjor, er nå blitt røde.

Gult betyr at Norge ikke er i rute til å nå målet, men at det er noen lovende trender. Grønt betyr at Norge er i rute til å nå målet. I år får ingen punkter grønt lys.

Gulowsen sier det var en viss optimisme rundt regjeringens klimapolitikk i fjor, som nå er forsvunnet.

– I fjor ga vi litt poeng for ambisjoner og tegn til initiativ. Regjeringen la fram Grønn bok for første gang, det var arbeid med en klimatilpasningsmelding, og det ble snakket mye om grønn omstilling. I tida etter har vi sett at de tingene ikke hadde den tiltenkte effekten, sier han, og legger til:

– Det føles som om momentumet har stoppet opp.

– Hører ikke etter

Naturvernforbundet er kritiske til at regjeringen «har bidratt til enda større usikkerhet rundt klimamålene». Grønn bok, regjeringens styringsverktøy og hjertebarn i klimapolitikken, er ifølge dem «vag, med svært optimistiske anslag og usikre tiltak» og «feilslåtte prioriteringer som biodrivstoff».

De skriver også at regjeringens klimatilpasningsmelding virker «helt utilstrekkelig» i lys av sommerens klimakatastrofer.

I arbeidslivet mener de det fortsatt er altfor liten grad av faktisk omstilling – i betydning overgang fra fossile til bærkraftige næringer. Rapporten viser til rekordinvesteringene i olje- og gassprosjekter i 2023, og mener regjeringens veikart for grønn industri «blekner totalt» i forhold.

Gulowsen peker på anbefalingene fra det regjeringsnedsatte Klimautvalget 2050 om å stoppe med å lete etter mer olje, som raskt ble avvist av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det er et tegn på at man rett og slett ikke hører etter. På område etter område blir fakta tydeligere, mens de korresponderende tiltakene rett og slett blir svakere, sier han.

Forsterket inntrykk

David Jordhus-Lier er politisk og økonomisk geograf ved Universitetet i Oslo og forsker på omstilling i arbeidslivet.

Han sier det generelle inntrykket fra rapporten er at regjeringen ikke har greid å følge opp forventningene som lå i Hurdalsplattformen.

– Det er enda tydeligere nå enn i fjor at vi ikke når 2030-målene. Og vi er i ferd med å binde oss til masta ved å fortsette å investere i og binde opp kompetanse i oljebransjen, på bekostning av nye og grønne næringer.

Punktet for medbestemmelse i arbeidslivet har gått fra grønt til gult årets rapport. Regjeringen har satt ned et råd for rettferdig omstilling med partene i arbeidslivet, men lite konkret har kommet ut av dette, sier Jordhus-Lier.

– Dette kan selvfølgelig endre seg, men enn så lenge er inntrykket at de har møttes sjelden, og at det ikke har kommet noen grep derfra som kan lede an i omstillingen.

Markering i dag

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) hadde ikke anledning til å kommentere rapporten i går. I dag arrangeres det store klimamarkeringer flere steder i landet, der budskapet er at norsk klimapolitikk må «styrkes dramatisk».

Natur­vern­for­bundets ti punkter for rettferdig omstilling:

• Kutte utslipp av klimagasser (rødt) (2022: gult).

• Bevare og restaurere naturmangfold (rødt) (2022: rødt).

• Sikre bærekraftig forbruk (rødt) (2022: rødt).

• Tilpasse samfunnet til klimaendringene (rødt) (2022: gult).

• Støtte bærekraftig utvikling globalt (gult) (2022: gult).

• Skape nye bærekraftige arbeidsplasser og gjøre eksisterende arbeidsplasser bærekraftige (rødt) (2022: gult).

• Sikre trygge arbeidsforhold, medbestemmelse og velferdsordninger (gult) (2022: grønt).

• Gi utdanning, etterutdanning og opplæring for bærekraft (gult) (2022: gult).

• Sikre urfolks og minoriteters rettigheter (rødt) (2022: rødt).

• Rette spesielle tiltak mot grupper som påvirkes mest av omstillingen (rødt) (2022: rødt).

Dette får du

  • Maktkritisk journalistikk

    Få tilgang til hele avisa på papir og nett. Du kan velge å få papiravisa hver dag, lørdag eller kun nettavis.

  • Prisvinnende nettavis

    Klassekampen.no gir papirfølelsen på nett, uten distraksjoner og billige grep.

  • Magasiner

    Du får Musikkmagasinet på fredag, Bokmagasinet på lørdag, samt Le Monde diplomatique på norsk en gang i måneden.