NHO og LO går sammen for å skjerme industrien mot kutt i CO₂-kompensasjonsordningen. Nå foreslår de utslippskutt i bytte.

Industrien ber om klimakutt-avtale

Dyrt: For kraftkrevende industri vil regjeringens forslag bety betydelige inntektstap. Elkem regner med 200 millioner mindre årlig. Her fra Elkems anlegg i Kristiansand. Foto: Christopher Olssøn

Som del av sitt statsbudsjett foreslår Ap/Sp-regjeringen å endre CO₂-kompensasjonsordningen for industrien. De vil øke det såkalte kvoteprisgulvet fra 200 kroner til 375 kroner. I reine ord betyr det at de reduserer kompensasjonen til industrien med 2,4 milliarder kroner årlig. Det har ført til kraftige reaksjoner både fra arbeidsgiverne og fagbevegelsen.

Innenriks