William MacAskills bok skal redde alle etterkommerne våre, men tok nesten kverken på denne leseren.

Den verste av alle verdener

FRAVÆRENDE: I sin bok om menneske­hetens utfordringer nevner William MacAskill ordet «kapitalisme» én gang. Det skjer når han viser til boka «Capitalism and Slavery» av Eric ­Williams, som MacAskill kritiserer. ILLUSTRASJON: Knut LØVÅS

Med jevne mellomrom får åndseliten i verden en ny messias. Ofte dukker de opp i New York eller Nord-California (veldig sjelden New Delhi eller Nord-Afrika!), selger massevis av bøker og inviteres hit og dit for holde foredrag. Denne gangen kommer åpenbaringen fra Oxford-universitetet i Storbritannia, i skikkelse av den unge, skotske filosofen William MacAskill.

Tidens tegn