Jentelaget i Ramallah

Forrige gang Norway Cup ble arrangert, hendte noe vi ikke trodde skulle være mulig. Et jentelag fra den palestinske klubben Sareyyet Ramallah ble nektet visum av UDI, slik at de ikke kunne delta i turneringen. Deres ønske og drøm om å delta i en internasjonal turnering i Norge, som står for fred, forståelse og etablering av vennskapsbånd på tvers av etnisitet, nasjonalitet, religion og kjønn, ble altså nektet dem av norske myndigheter. Selv med norskspråklig hjelp og iherdig innsats for å rette opp eventuelle feil i søknadsprosessen ble visumsøknaden til slutt avvist på et heller uforståelig grunnlag.