Fire svar fra Økokrim

I Klassekampen 11. november 2023 stiller forsker Ole-Andreas Elvik Næss fire åpne spørsmål til Økokrim etter at vi 3. november gjorde kjent at undersøkelsene vi hadde foretatt, verken ga grunnlag for å etterforske Sindre Finnes eller Erna Solberg.

Debatt