Tage Pettersen (H) reagerer på Aps kritikk av den blågrønne kulturpolitikken i storbyene.

Svarer på Aps kulturkritikk

SLÅR TILBAKE: Arbeiderpartiet må forstå at kulturen er noe man faktisk kan tjene penger på, mener Høyres kulturpolitiske talsperson Tage Pettersen.

– Dette er påstander uten hold, sier Tage Pettersen, Høyres kulturpolitiske talsperson på Stortinget.