Det er urimelig å kreve at ofre skal opptre som moralske veivisere. Likevel kan det være nødvendig.

Ofre som varslere

Illustrasjon: Knut Løvås. Knutlvas@gmail.com

Janina Bauman, ektefellen til den kjente sosiologen Zygmunt Bauman, kom seg ut av Warszawa-gettoen tidsnok til å unngå å bli sendt til døden i utryddelsesleiren Treblinka. Som polsk jøde som overlevde holocaust, fikk hun ofte spørsmål om hva erfaringen med å være offer hadde gjort med henne. De som spurte, hadde i regelen ingen sammenlignbar erfaring. Hva slags svar forventet de?