Hun var ikke trygg i sør

Søndag ble Oslo-kvinnen Ghada Abudaqah drept i et bombeangrep på Gazastripa. 48-åringen skal ifølge ektemannen har reist ned for å pleie faren sin like før Hamas-angrepet, og hun ble fanget på Gazastripa da alle grense­overganger ble stengt. Mannen forteller at Abudaqah har fortalt om redsel, matmangel og gjentatt bombing de siste ukene. Søndag traff bombene henne. Abudaqah har to voksne barn. Hennes syke far ble også drept i bombeangrepet. Den norske kvinnen er én av rundt 270 nordmenn som er fanget i bomberegnet på Gaza. Ifølge Utenriksdepartementet er rundt halvparten barn. Huset hun oppholdt seg i da Israel bombet, ligger utenfor byen Khan Younis. Hun er blant de mange som er drept i det området Israel har bedt sivile oppsøke.

Israel beskytter nemlig ikke sivile, slik de er folkerettslig forpliktet til. I tillegg har landet fratatt palestinere og andre nasjonaliteter på besøk eller arbeid i Gaza mat, drikke og strøm. Videoer og rapporter fra det store Shifa-sykehuset i Gaza by viser at Israel heller ikke tar hensyn til helsearbeidere, pasienter og internt fordrevne flyktninger. Sykehuset er omringet av israelske styrker, som kjemper mot palestinske militære. Driften på sykehuset er stanset og pasienter dør, inkludert for tidlig fødte spedbarn tatt ut av kuvøsene. Sjelden har vi sett internasjonale hjelpeorganisasjoner være så samstemte som nå: Umiddelbar våpenhvile og få inn nødhjelp.

FN-kontorer i Asia senket i går det
blå FN-flagget til halv stang. De kalte dagen en sørgedag for de 101 FN-­kollegaene som er drept på Gazastripa de siste fem ukene. Det ligger tung symbolikk i å flagge med nettopp FN-flagget på halv stang. Organisasjonen så dagens lys da det viktigste dokumentet i folkeretten, FN-pakta, formelt trådte i kraft 24. oktober 1945. Pakten forplikter medlemslandene til «å redde kommende slektsledd fra krigens svøpe». Det er dypt nedslående å se at Israels krigføring rammer helt uskyldige mennesker på Gaza i stort omfang uten at FNs sikkerhetsråd fordømmer og sanksjonerer landet. Det første norske offeret var en tobarnsmor fra Oslo.