«Krigen mot terror» tømte Vesten for troverdighet.

Vårt havari startet lenge før Gaza

Under en markering utenfor Stortinget noen uker tilbake leste jeg opp en tekst jeg hadde skrevet om Gaza-krigen. Etterpå kom en palestinsk mann bort og ville snakke med meg. I min selvopptatte naivitet trodde jeg han skulle takke for talen, som handlet mest om de etterlatte palestinske foreldrenes smerter.