«Trekk politiet tilbake»

«Jeg informerte Føreren om saken. Han beordret: La demonstrasjonene fortsette. Trekk politiet tilbake. Jødene må for en gangs skyld føle folkets sinne. Det er rett.» Ordene er nedtegnet dagboka til den tyske nazisten og propagandaministeren Joseph Goebbels, en av Adolf Hitlers mest betrodde menn. Nedtegnelsen beskriver en samtale de to hadde under en middag for distriktsledere i nazipartiet i München 9. november 1938. Enkelte steder i landet hadde det brutt ut voldelige, antisemittiske protester. Den jødiske tenåringen Herschel Grynszpan hadde nettopp drept nazisten og diplomaten Ernst vom Rath i Paris, fordi Grynszpans familie, sammen med 17.000 andre jøder, var utvist av Tyskland og deportert til Polen. Drapet bekreftet for mange at jødene var en trussel. Etter å ha konferert med Hitler oppildnet Goebbels de frammøtte delegatene til å slutte seg til aksjonene mot tyske jøder.

Krystallnatta markerer overgangen til en mer systematisk og landsomfattende jødeforfølgelse i Tyskland. Gjerningspersonene var i hovedsak tilknyttet nazipartiet, men ingen ble holdt ansvarlige. I stedet ble skylda for ødeleggelsene lagt på jødene selv, som måtte betale bøter for brannbomber, plyndringer, ødelagte synagoger, gravplasser og barnehjem. Nazistbander som halte jødiske kvinner, menn og barn ut i bygatene og mishandlet dem, gikk fri.

Det mosaiske trossamfunn har markert Krystallnatta i Norge siden slutten på andre verdenskrig. Etter hvert har også antirasistiske organisasjonen kommet til, og markeringen har blitt både en minnedag over nazistenes jødeforfølgelser og en kampdag mot rasisme. I år sier styreleder Ronen Bahar til Vårt Land at Det mosaiske trossamfunn trekker seg fra markeringen og i stedet vil ha et eget arrangement i synagogen i Oslo. Menigheten frykter den felles markeringen vil domineres av protester mot krigen i Palestina. Standpunktet er forståelig, men trist. 85 år etter Krystallnatta er det verdt å minnes hva som skjer når en minoritet blir syndebukk og forfulgt. Samhold mellom jøder, kristne, muslimer og ikke-troende er særlig viktig når krig i Midtøsten setter vårt norske fellesskap på prøve.