I dag avgjer Økokrim om dei skal etterforske Sindre Finnes. Låg terskel for etterforsking, men høg terskel for innsidehandel, seier jussprofessorar.

Meiner bordet fangar

Kva visste han? Den juridiske oppfølginga av Solberg-saka kokar i første omgang ned til om Økokrim skal opne ­etterforsking eller ikkje. Dei har dei varsla at dei skal kunngjere i dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

«Tillit er en forutsetning for vårt økonomiske og demokratiske system.» Det sa Økokrim-sjef Pål Lønseth då han kunngjorde at dei opna etterforsking mot tidlegare statsråd Ola Borten Moe for aksjehandlane han gjorde i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen ASA medan han var statsråd.