Artforums redaktør publiserte et åpent brev som krevde våpenhvile på Gaza – og mistet jobben.

Boikotter tidsskrift etter oppsigelse

Sparket: David Velasco har jobbet i Artforum siden 2006 og vært redaktør i seks år. Torsdag fikk han sparken etter å ha publisert og signert et opprop til støtte for palestinske ofre på Gaza. Brian Finke/The New York Times

– Denne bomba har detonert i kunstkritikkens absolutte internasjonale sentrum. Det vil ha destabiliserende konsekvenser for hele kunstfeltet, sier Maria Horvei.

Kunstkritikeren og forfatteren har skrevet flere anmeldelser for det internasjonale kunsttidsskriftet Artforum, som nå er åsted for en stor kontrovers.

19. oktober publiserte tidsskriftet et åpent brev til støtte for palestinere i Gaza. Der krevde tusenvis av profilerte kunstnere og kuratorer – blant dem Artforums redaktør David Velasco og flere av tidsskriftets ansatte – våpenhvile, humanitær hjelp til Gaza og palestinsk frigjøring.

Dagen etter tok tre anerkjente amerikanske gallerister til motmæle og kalte brevet «one-sided». I tillegg skal mektige kunsthandlere og gallerister ha startet en kampanje for å få noen av underskriverne til å trekke støtta, ifølge The Intercept.

Torsdag, en uke etter at brevet ble publisert, rapporterte The New York Times at Velasco hadde fått sparken etter seks år som redaktør – og 18 år som ansatt i Artforum.

– Fryktelig trist

Maria Horvei har signert et internt brev fra Artforums stab og bidragsytere som krever at Velasco blir gjeninnsatt som redaktør.

– For mange oppleves nok dette som et bilde på hvor dyster og mørk situasjonen er, og hvor forferdelig dypt konfliktlinjene går i dette spørsmålet, sier Horvei.

– At en redaktør i et fritt redaksjonelt medium får sparken for å trykke en støtteerklæring til ofrene på Gaza, er fryktelig trist.

– Noe av kritikken gikk på at det først var utydelig at brevet ikke representerte tidsskriftets redaksjonelle linje?

– Det kan være legitim kritikk, men ikke oppsigelsesgrunnlag, sier Horvei.

Boikotter tidsskriftet

Etter at Velasco mistet jobben, har minst fire av Artforums redaktører – Zack Hatfield, Emily LaBarge, Kate Sutton og Chloe Wyma – sagt opp i protest, ifølge The New York Times.

På sosiale medier sirkulerer nå en boikotterklæring under emneknaggen «BoycottArtforum», hvor kunstnere og andre skriver at de nekter å klikke på lenker til tidsskriftet, stille til intervju eller delta på arrangementer knyttet til Artforum.

– På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for meg å bidra, sier Horvei.

– Jeg synes det er enormt trist å se at flere av redaktørene jeg har forholdt meg til, har sagt opp etter mange år. Det er et uttrykk for at det ikke er mulig å jobbe redaksjonelt når man overstyres på denne måten.

Kunstkritiker Nicholas Norton, som skrev for Artforum seinest i sommer, har også undertegnet brevet som krever Velasco gjeninnsatt som redaktør.

Klassekampen har sett brevet, hvor det blant annet står at oppsigelsen ikke bare har «skremmende implikasjoner for Artforums redaksjonelle uavhengighet», men går imot tidsskriftets oppdrag: «å tilby et forum for flere perspektiver og kulturdebatt».

– Oppsigelsen virker urimelig. Forklaringen om at det handler om de redaksjonelle prosedyrene, framstår usannsynlig og korttenkt. Det handler heller om innholdet i det åpne brevet, sier Norton.

– Syns du boikott er en rimelig reaksjon?

– Jeg har ikke tatt stilling til om jeg vil skrive for Artforum i framtida. Det kommer an på hva som skjer. Jeg leverte en anmeldelse til Artforum rett før dette skjedde, som jeg ikke kommer til å fullføre med mindre de endrer avgjørelse, sier Norton.

Peker på dobbeltmoral

Også kunstkritiker og forfatter Kjetil Røed har tidligere skrevet for Artforum. Han mener det opprinnelige brevet med krav om våpenhvile i Gaza burde være ukontroversielt.

– Man skulle kunne forvente at en så stor og viktig kunstpublikasjon verner om alternative synspunkter. Men det pågår en generell høyrevridning i den amerikanske offentligheten, hvor mange er ensrettet Israel-vennlige uten særlig blikk for den historiske undertrykkelsen av palestinerne, sier Røed.

Det foregår en svekkelse av den frie offentligheten, mener Røed.

– Problemet er dobbeltmoralen. Det er ikke noe blikk for Israels aggressive kolonisering av Palestina, som har pågått i årtier.

Også Røed støtter boikott av Artforum.

– Det er en helt adekvat respons. Man kan ikke akseptere en så feig handling fra så toneangivende kunstfolk.

Sier han er skuffet

Blant underskriverne er de to verdensberømte kunstnerne Nicole Eisenman og Nan Goldin. Etter at Velasco fikk sparken, har de begge uttalt at de ikke lenger vil jobbe med Artforum.

Mariann Enge, redaktør for Kunstkritikk, som har omtalt saken, mener det er vanskelig å vise åpen støtte til Palestina i USA nå.

– Det gjelder ikke bare i kunstfeltet. Det er rett og slett mange i ulike grupper som mister jobbene sine eller oppdrag, sier Enge.

Overfor The New York Times har David Velasco uttalt at han er «skuffet over at et magasin som alltid har stått for ytringsfrihet og kunstneres stemmer, har bukket under for ytre press».

– De reagerer på press fra mektige folk i kunstverden som har truet med blant annet å slutte å annonsere i Artforum, sier Enge.

– En overreaksjon

I en uttalelse signert Artforums to utgivere Danielle McConnell og Kate Koza heter det at det åpne brevet ble publisert uten nødvendige redaksjonsmedlemmers godkjenning. Hadde det vært tilfellet, ville de presentert brevet som en nyhet og med «relevant kontekst», skriver utgiverne.

I stedet ble brevet feilaktig tolket som tidsskriftets linje, «noe vi beklager dypt». Artforums utgivere hadde ikke besvart Klassekampens henvendelse da avisa gikk i trykken i går.

– Hadde det faktisk vært problematisk om et kunsttidsskrift gikk god for innholdet i brevet?

– Nei, det er ikke problematisk. Å kunne ta stilling mot folkemord er snarere en helt umistelig del av pressefriheten, sier Enge.