En politisk konflikt

Alle jøder mener ikke det samme, og det gjør heller ikke alle palestinere. Ikke tror de på det samme heller: De er kristne, ortodokse, muslimer, sekulære. I sjokket etter Hamas-massakren på sivile israelere for tre uker siden støtter mange i landet opp om angrepene på Gaza – men ikke alle. Israelske medier har intervjuet flere pårørende av de drepte i angrepet. Ifølge NTB ber flere om at terroren og drapene ikke skal brukes for å legitimere bombingen på Gazastripa. I minnetaler og på sosiale medier uttrykker de fortvilelse over at mordene på deres familiemedlemmer fører til drap på andre uskyldige familier. Sønnen til Michal Halev var en av de 1400 som ble drept 7. oktober. I en video på Facebook oppfordrer hun omverden om å presse Israel til å få en slutt på angrepene mot Gazastripa: «Israel gjennomgår nå en fryktelig tid, og jeg vet at mødre i Gaza også gjennomgår en fryktelig tid. Men jeg vil ikke ha hevn i mitt navn», sier hun.

Ikke i mitt navn. Det samme sto det på t-skjortene til demonstranter fra organisasjonen Jewish Voice for Peace, som forrige uke tok seg inn i den amerikanske kongressen for å protestere mot bombingen av Gaza. De hadde med seg et banner med påskriften «Mourn the dead and fight like hell for the living» – sørg over de døde og kjemp som pokker for de levende. Lenger unna ideene til israelske bosettere er det vanskelig å komme. På samme måte støtter ikke alle palestinere Hamas, eller islamsk ekstremisme. Kampen for et hjemland og rettferdighet tilhører ikke noe muslimsk brorskap. «Barn med palestinsk bakgrunn og barn med jødisk bakgrunn skal sitte i samme klasserom her i Norge», sa Ronen Bahar i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo til oss bare dager etter Hamas-angrepet. Han vektla at palestinske nordmenn ikke støtter massakrer, og at de heller ikke skal tro at deres jødiske klassekamerater hater palestinere. Palestina-saken er en politisk konflikt, som ikke må ende i etnisk hat. Men det krever politiske løsninger. De siste ukene har vi sett hvor uholdbar dagens situasjon er og hvordan dehumanisering åpner for vold mot uskyldige. Nå haster det. Først må bombene stoppe. Så må en rettferdig fred etableres.