Ford-arbeiderne vant viktige prinsipper og mye bedre lønn.

Får rekordhøy lønnsøkning

På gulvet: Fabrikkarbeidere ved de tre største bilfabrikantene i USA vant fram i streiken. Foto: Bill Pugliano, Getty/AFP/NTB

Etter seks ukers streik gir Ford 25 prosent lønnsøkning til arbeiderne ved fabrikkene i USA. I tillegg øker pensjonene.

Utenriks