Et folkemord og et begravet språk

EN VERDEN TØMT FOR MENING: I Gazas ruiner, blant over tusen savnede palestinere, ligger også språket vi bruker om uretten, begravet, skriver Ane Sivertsen Landfald. Bildet viser av et hus i Gaza City etter et israelsk luftangrep tirsdag denne uka. foto: Abed Khaled, ap/ntb

Når jeg tenker på de som bor i Gaza, er det som mennesker dekka av grått støv. Bæres de ut av ruinene er det enten som døde eller hardt skada kropper, eller som paralyserte spøkelser i et grått lag av pulveriserte bygninger. De er støvmennesker. Systematisk frastjålet sine liv og sin frihet gjennom 75 år, bevitna av en verden som har vendt dem ryggen. I Gazas ruiner, blant over tusen savnede palestinere, ligger også språket vi bruker om uretten begravet.