Symbol på vestlig urett

I et intervju med NTB advarer folkerettsekspert Cecilie Hellestveit om at krigen mellom Hamas og Israel og bombingen av Gaza kan føre til en oppblomstring av terrorisme. Hellestveit viser til Syria-krigens tidlige år, da IS vokste fram. Nå vil det bli verre, spår hun. «Dette er en konflikt som er mye mer symbolsk og til stede også i vestlige samfunn», sier hun. Bombingen av et sykehus i Gaza by tirsdag kveld har intensivert situasjonen i de arabiske nabolandene. De arabiske lederne kong Abdullah av Jordan, president i Egypt Abdel Fattah al-Sisi og palestinernes president Mahmoud Abbas avlyste et planlagt møte med USAs president Joe Biden etter angrepet. Det er protester mot bombing av sivile og urett mot palestinere i storbyer i Midtøsten, og særlig USAs ambassader må bevoktes mot demonstranter som reagerer på landets Israel-støtte.

Arabisktalende husstander kan følge bombingen av Gaza minutt for minutt på tv og i sosiale medier. Der får de se bilder fra Gaza by, hvor skadde barn og voksne ikke lenger får legehjelp. Ingen sykehus i verden er dimensjonert for å ta imot syke og skadde i det omfanget vi nå ser i Gaza. Israel fortsetter også bombingen av områdene i sør, hvor innbyggere fra Gaza by har blitt bedt om å dra til for å slippe unna bombene i nord. Tirsdag skal så mange som 100 palestinere ha blitt drept i angrep i byen Khan Younis, som mange har dratt til. Derfra er det bare 20 minutter å kjøre til grensa til Egypt, men den holdes stengt. Biler med vann og medisiner slipper ikke inn. Og sivile på flukt slipper ikke ut.

Bombing av sykehus, fordrivelse av mennesker og å frata familier tilgang på livsnødvendigheter – det er ikke selvforsvar. Bildene av barn, kvinner og menn som blir skadet i bomberegnet vil prege en oppvoksende arabisk generasjon. Sviket mot palestinere har lenge vært en kilde til politisk engasjement, og ikke bare i Midtøsten. De forferdelige bildene fra Gaza bare forsterker Palestina/Israel-konflikten som et symbol på vestlig dobbeltmoral og urettferdighet. Hellestveit har dessverre helt rett i at denne krigen vil få konsekvenser langt utenfor de palestinske områdene.