Maria Navarro Skaranger, Zeshan Shakar og Priya Bains ber regjeringen gjøre hva den kan for å stoppe et «påbegynnende folkemord» i Gaza.

Forfatter-opprop for Palestina

Initiativtakere: Maria Navarro Skaranger, Zeshan Shakar og Priya Bains mener norske myndigheter burde ha vært tydeligere i sin fordømmelse av angrepene på sivile i Gaza. Foto: Fartein Rudjord og Anniken C. Mohr

– Jeg er vanligvis ikke tilhenger av forfatteropprop. Det kan føles ubetydelig, men samtidig har jeg hatt veldig behov for å si noe om det som skjer nå, sier Zeshan Shakar.

Sammen med forfatterne Maria Navarro Skaranger og Priya Bains har han laget et opprop med støtte til sivilbefolkningen i Gaza.

«Vi ber den norske regjeringen legge reelt press på sine allierte og Israel for å stanse den pågående katastrofen i Gaza. Regjeringen må arbeide aktivt for en rettferdig, politisk løsning for å forhindre at flere liv går tapt», heter det i oppropet som de nå ber norske forfattere om å signere.

– Ingen av oss er så naive at vi tror noen norske forfattere kommer til å endre noe. Men alternativet er å ikke si noe som helst, og det føles ikke som et alternativ nå, sier Shakar.

Savner støtte til Palestina

Lørdag for to uker siden gikk Hamas til angrep på flere småbyer og tettsteder i Israel. 1400 mennesker er drept i Israel siden angrepene startet.

Israel har svart med luftangrep mot Gaza, og det er ventet en bakkeinvasjon. Så langt er minst 3478 mennesker drept på Gazastripa, meldte NTB i går ettermiddag.

Dette er et «begynnende folkemord», heter det i oppropet.

– Jeg synes det har vært en manglende respons og manglende fordømmelse av angrepene mot sivile i Gaza fra norske myndigheter, sier Shakar.

Lørdag vil Klassekampen publisere oppropet med signaturene de har klart å samle inn siden onsdag.

– Vi ønsker økt oppmerksomhet rundt situasjonen i Gaza og ansvaret norske myndigheter har for å bruke virkemidlene de har for å stanse katastrofen, sier forfatteren.

– Innskrenket ytringsrom

Det har vært lite helhjertet og ubetinget støtte til Palestina i den norske offentligheten, mener Skaranger.

– Det er lite støtte fra regjeringen og i mediene til sivile palestinere. Som en vanlig person vet man ikke helt hva man skal bidra med, men noe man kan gjøre, er å lage eller signere et opprop, sier hun.

«Ordene til en gruppe norske forfattere vil ikke forandre situasjonen. Som forfattere er ordet likevel det vi har, selv hvor lite og ubetydelig det måtte føles i en stund som dette», skriver forfatterne i oppropet.

Skaranger påpeker at det i Tyskland og Frankrike nå er forbudt å demonstrere til støtte for Palestina.

– Ytringsrommet innskrenkes, men som forfattere har vi tilgang på offentligheten, sier hun.

Går ikke inn for boikott

– Jeg tror vi er mange som deler en dyp fortvilelse over det vi ser på nyhetene om dagen, sier poet Priya Bains.

Hun legger til at ordskiftet rundt konflikten er polarisert, men at dette ikke er tida for å tie.

– Og én ting tror jeg de fleste kan enes om. Dette går ut over sivile, uskyldige mennesker. Derfor ønsker vi å uttrykke støtte til sivilbefolkningen i Gaza som allerede har vært under israelsk blokade i 16 år.

Bains sier de tre forfatterne har diskutert seg imellom hva som er poenget med et opprop. Siden et opprop i seg selv har liten virkekraft, kan det også føles som en avmektig handling, mener hun.

– Men det vi har mulighet til, er å nå ut til en offentlighet. Vi ønsker å markere oss og si at vi er imot drap på sivile og at okkupasjonen av Palestina må opphøre. Det som nå skjer, må sees i lys av historien til Israel og Palestina.

– Vil dere oppfordre til boikott av Israel?

– Jeg er personlig tilhenger av BDS-bevegelsen («Boycott, Divestment, Sanctions», red.anm.], men dette er ikke en del av oppropet, sier Bains.