Terror tjener under­tryk­kelsen

Palestinernes sak er en endeløs tragedie. Fordrivelsen i 1948 er gjennom Oslo-avtalen erstatta med en situasjon der det såkalte verdenssamfunnet og Qatar finansierer Israels kostnader med å permanent okkupere flere millioner palestinere. Samtidig forverres den kollektive avstraffelsen av palestinerne seg for hvert tiår som går.