Gjengjeldelse

Gaza gikk i går tom for strøm. Det palestinske helsedepartementet sier til Al-Jazeera at nødaggregat kan holde sykehusene i gang i to til fire dager. Rasjoneringstiltak er satt i gang. FN varsler at Gaza har mat og vann for tolv dager, men det er vanskelig å få varer fram i bomberegnet. Blokaden og bombingen er en respons på det storstilte Hamas-angrepet i helga, som tok livet av minst 1200 israelere, de fleste sivile. Angrepet fra Hamas var terror, og målet var å skape redsel og politisk endring. Så mange som 1500 Hamas-soldater ofret livet for å vise at israelere ikke er trygge så lenge okkupasjonen fortsetter. Politiske mål var å stanse normaliseringen av forholdet mellom Saudi-Arabia og Israel og å skape oppmerksomhet rundt palestineres sak. Det har Hamas oppnådd, men kostnaden er skyhøy.

At Israel kan stanse tilførsel av vann og strøm til Gaza, sier alt om den fortvilte og uholdbare situasjonen 2,3 millioner palestinere har levd under i mange år. Israel kontrollerer nesten alle grenser på land og hele sjøområdet. Innbyggerne i Gaza er avhengige av internasjonal bistand for å opprettholde grunnleggende tilbud som sykehus og skoler. Blir Israel provosert, bombes de tett befolkede områdene. Etter sjokkangrepet fra Hamas lørdag har bombingen vært omfattende. Samtidig rapporterer internasjonale nyhetsbyråer om at 300.000 israelske soldater gjør seg klare for en bakkeinvasjon på Gazastripa.

Å straffe alle innbyggere på Gazastripa for Hamas’ velorganiserte massedrap er brudd på folkerettens forbud mot kollektiv straff. Gazas sivile er låst mellom egne militante og massiv voldsbruk fra israelske styrker. De trenger beskyttelse, mat, vann og medisinsk hjelp. Egypt sier at landet ikke vil ta imot Gazas innbyggere, og grenseovergangen lar uansett bare 400 passere hver dag, ifølge BBC. Dessuten er den tidvis stengt på grunn av israelsk bombing. Sivile palestinere sitter derfor fast og venter på Israels gjengjeldelse. Det er forståelig at Israel vil svare på det grusomme angrepet i helga. Det fritar ikke styresmaktene fra å følge folkeretten, ei heller fornuften. Et overdimensjonert og brutalt svar vil bare styrke radikal islam, som i dag framstår som eneste motmakt mot israelsk okkupasjon.