Det finnes ikke noe farligere for stabiliteten i et samfunn enn overproduksjon av eliter, sier Peter Turchin, forfatter av «End Times».

Elitene og endetidene

Illustrasjon: Knut Løvås

Mellom ti og femten tusen gruvearbeidere, armert med rifler: Slaget om Blair Mountain fra 1921 er den største væpnede konflikten i amerikansk historie, foruten borgerkrigen. Det startet som en arbeidskonflikt, og endte med at den amerikanske hæren måtte rykke inn. To år før hadde hele fire millioner arbeidere, rundt 21 prosent av arbeidsstokken, deltatt i streiker og andre aksjoner. Det begynte å demre for lederne: Kanskje de selv kunne tjene på litt stabilitet og balanse i det politiske systemet?

Tidens tegn