Brutale angrep på sivile, blokade og bombing samt en mulig bakkeinvasjon av Gaza. Hvordan påvirker konflikten jøder og arabere i Norge?

– Barna føler seg utrygge

Fred og forsoning: Styreleder i Det Mosaiske Trossamfund Ronen Bahar er oppvokst i Israel, og har familie der. Han er opptatt av å ha en forsonende tone overfor palestinere i Norge.

Ronen Bahar er styreleder i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. I går fikk han besøk i synagogen av stortingsrepresentant Masud Gharakani.