En snøball i helvete

Jan Emblemsvåg og Jørn Siljeholm gjentar i Klassekampen 2. oktober sine forslag om å anskaffe tre til 30 taktiske atomvåpen, for å bruke det spaltbare materialet til «norske» kjernekraftreaktorer. De drar på samme tid både «miljøkortet» og «nedrustningskortet» og forsøker å ta Nuclear Threat Initiative (NTI) til inntekt for det. Hva NTI mener om denne typen konvertering av spaltingsmateriale fra taktiske våpen til kjernekraft, kan jo være interessant å få utredet.

Debatt