Både SV og Rødt mener regjeringen må være villige til å ta skattegrep for å bøte på dyrtidskrisa for vanlige folk.

Venstresida ønsker seg skattegrep

Sliter: Stadig flere oppsøker ulike tilbud som deler ut mat. Her fra en kø til Fattighusets matutlevering i Oslo. Foto: Charlotte Førde Skomsøy

Fredag skal finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legge fram Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Det skjer samtidig som det daglig kommer nyheter om hvordan dyrtida rammer ulike grupper. E24 kunne i helga melde at Nav er bekymret fordi stadig flere er nødt til å søke nødbolig. Grunner er at et økende antall mister boligen på grunn av prisveksten.

Politikk