Robert Fico som slovakisk statsminister kan bli en katastrofe for LHBT-rettigheter, frykter Helsingforskomiteen.

Truer viktige rettigheter

STØRST: Partiet Smer ble størst i valget lørdag. Leder Robert Fico har tidligere vært statsminister 2006–2010 og 2012–2018. Foto: David Josek, AP/NTB

At det prorussiske populistpartiet Smer ble størst i valget i Slovakia lørdag, har først og fremst vekket bekymring fordi leder Robert Fico ønsker å avslutte militærhjelpa til Ukraina.

Men både LHBT-rettigheter og kvinners og migranters rettigheter kan bli svekket med Fico som statsminister.

LHBT-motstand fanesak

– Valget av Fico er en katastrofe for LHBT-rettigheter i Slovakia, sier Jean-Christophe Delmas, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen.

Delmas sier at LHBT-miljøet allerede er hardt presset, og at Slovakia er et svært splittet samfunn i spørsmål knyttet til kjønn og seksualitet. Han viser også til at det var skyting mot en LHBT-pub i Bratislava i fjor.

Det er et bilde som bekreftes av Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

– Vår søskenorganisasjon SPR i Slovakia er svært skuffet over valgresultatet, forteller han, og sier at «selv om det ikke er polske tilstander» i landet, så er det «store utfordringer for dem som ønsker å fremme seksuelle og reproduktive rettigheter», og den såkalte «anti-gender-bevegelsen» har sterke talspersoner i slovakisk politikk.

Han mener det blir avgjørende hvilke partier som kommer inn i den nye regjeringa, noe som ikke er avklart.

Delmas viser til at kampen mot LHBT-rettigheter og særlig transrettigheter har vært en viktig fanesak for Fico i valgkampen, og at dette er en viktig grunn til bekymring for hva som kan skje hvis og når han blir statsminister.

– Samtidig er et også et spørsmål om hvordan regjeringen vil bli seende ut. Fico er en opportunist, og erfaring fra tidligere regjeringer viser at han er fleksibel. Hvis han får moderate samarbeidspartnere, kan det være at politikken blir mer moderat, men verstefallscenarioet skremmer, sier Delmas.

Delmas føyer til at Smers seier også må tolkes «som en seier for Putin sin propagandamaskin som søker å splitte alliansen med Ukraina».

– Desinformasjon funker. Kun 40 prosent av slovaker mener krigen i Ukraina er Russland sin feil, påpeker han.

Kompleks kabal

Med 42 seter trenger Fico støtte fra minst to andre partier for å danne regjering.

Progressivt Slovakia (PS) ble nest største parti. PS er liberalt med hensyn til grønn politikk, LHBT-rettigheter, europeisk integrasjon og menneskerettigheter. Partileder Michal Šimečka sa søndag at han håper å danne en regjerende koalisjon og vil gjøre alt for å unngå at Fico får danne regjering.

Tredje største parti, Hlas-SD, ledes av Ficos tidligere nestleder i Smer-SD, Peter Pellegrini, som skilte lag med Fico etter valget i 2020. Går de to sammen for å danne regjering, vil de ha totalt 69 seter bak seg. Går Hlas-SD derimot til det liberale PS, vil de to samlet ha 59 seter.

Det prorussiske nasjonalistpartiet SNS, med ti seter, ønsker ifølge NTB å slutte seg til Ficos parti Smer.

De tre siste partiene, med totalt 39 seter, kan ifølge NTB gå til en eventuell liberal allianse med PS/Hlas-SD.

Følger Ungarn

Fico meldte søndag at en ny regjering med ham som leder vil prioritere høyt nye grensekontroller med Ungarn for å stanse migranter på vei til Tyskland.

Ungarns utenriksminister hyllet søndag Ficos seier på Facebook og skrev at han «har de samme meningene om krigen, migrasjon og kjønnspolitikk som oss».

– Vi ser et tydelig mønster blant slike opportunistiske politikere, som prøver å kopiere politikere som Ungarns statsminister Viktor Orbán. Vi frykter at Fico vil gå i samme retning, bryte ned rettsstatsprinsipper, knuse rettigheter, misbruke offentlige medier i å bruke LHBT som splittende tema, understreker Jean-Christophe Delmas.

På telefon fra Brussel sier Anna Zobrina fra European Network of Migrant Women at situasjonen for både kvinner og migranter i Slovakia er ille i utgangspunktet.

– Vi ser en populistisk vridning mot høyre i mange land. Mitt inntrykk er at både høyrepartier og venstrepartier stadig flytter seg lenger til høyre, spesielt når det gjelder innvandringspolitikk.

Kvinneretter

Slovakia har, i likhet med Ungarn og Tyrkia, unnlatt å signere Istanbul-konvensjonen, Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Robert Fico uttalte som statsminister i 2018 at han nektet å ratifisere konvensjonen fordi den er «i konflikt med Slovakias grunnlovsfestede definisjon av ekteskap som en heteroseksuell union».

Abort er lovlig i Slovakia til tolvte uke, men vanskelig å få utført. Over 70 prosent av helseinstitusjonene utfører ikke abort, og medisinsk abort er ikke tillatt.

Siden 2018 har det dessuten blitt fremmet over 20 lovforslag i landets parlament for å innskrenke abort­rettigheter.

Utenriks