Ei nesten fire timar lang hundreårig slektskrønike om storpolitikk, kjærleik og svik, men som faktisk med hell kunne ha vore ein time lenger.

Eit lagnadsfylt hundreår

SYMBOLTUNGT: I eit hav av blomar so kan gi gravferdsassosiasjonar, går det ikkje som han ønska med livet til Kostja (Arturo Scotti). FOTO: ANDREAS SCHLAGER

Teater