NHO og LO er enige om at ny AFP ikke må koste for mye. Det er dårlig nytt for de uføre.

Uførekrav kan velte AFP-avtale

Ikke for dyrt: LO-nestleder Steinar Krogstad sier LO og NHO er enige om at en AFP-reform ikke må koste for mye. Foto: Frida Holsten Gullestad

Sterke krefter i LO jobber for at reforhandling av den viktige pensjonsordningen AFP skal bli hovedtema i vårens tariffoppgjør. Lenge så det ut til at det ønsket kunne bli hindret av sterk skepsis i LOs største forbund i privat sektor – Fellesforbundet. Men på forbundets representantskapsmøte i september samlet de seg om å foreslå at landsmøtet i forbundet i november skal gi velsignelse til å ta AFP-kampen i 2024, så lenge flere tunge krav er innfridd.