Den beste måten å motarbeide ytre høyres nye favorittfortelling, er å jobbe for at den ikke blir sann.

Karikaturen må ikke få feste seg

I 2015 trykket Klassekampen en artikkel om såkalte trigger warnings, altså advarsler på bøker hvor lesere ble gjort oppmerksomme på at innholdet kunne trigge traumer. Voldtektsscener, partnervold og rasisme – ved å få en liten heads up på forhånd, kunne mennesker som sleit med slike opplevelser få mulighet til å velge en annen bok.