Saus

På Cuba har dei nesten ikkje saus. Sjølv om dei fleste er medvite at saus er ein veldig viktig del av mange rettar, så er det først når du går vekevis utan saus at du verkeleg merkar at dei er heilt håplaust å ikkje ha det.

Dagboka