Et tidløst alternativ

Mari Skurdal skriver i Klassekampen 6. september om lærdommer fra historien, og avslutter: «Dagens politiske situasjon krever en venstreside som er kunnskapsrik, lærevillig, engasjert og som evner å se alternativer for vår tid, ikke forrige århundre.» Et tidløst alternativ er kampen mot arbeidskjøpernes styringsrett, en viktig del av fagbevegelsens eksistens og berettigelse i fortid, nåtid og framtid. En vanlig definisjon er «retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, og til å ansette og si opp arbeidstakere». Denne disposisjonsretten følger av privat eiendomsrett over produksjonsmidlene i et kapitalistisk samfunn. Selve grensene for arbeidsfolks innflytelse på våre lønns- og arbeidsvilkår, arbeidervern og kampen for økt demokrati.

Debatt