Skal norsk «scenelitteratur» leses i lys av hvor mange skandaleknuter den har fått i russeluen?

Å rette scene for bok

PÅ DE SKRÅ BREDDER: Hvorfor er det nettopp en litteraturprofessor uten den minste peiling på teater som skal kritisere teateret for å ha fjernet seg fra litteraturen, spør Cecilie Løveid. Bilde fra forestillingen «Winterreise» av Elfride Jelinek i Wiens Akademietheater. FOTO: DEN NATIONALE SCENE

Når leste jeg en tekst sist, som kom fra litteraturvitere og som tok for seg vår tids scenetekster? Når ble dramatikere lest komparativt? Når ble dramatikerne vurdert annet enn gjennom graden av suksess med oppføringer i inn- og utland? Når ble de lest litterært? Når ble de lest med dramaturgisk kompetanse av andre enn dramaturger ved et teater, og skrevet om?

Kronikk